Fiscale voordelen voor ZZP’ers

Als je als ZZP’er aan de slag gaat, kun je gebruik maken van een aantal fiscale voordelen, ook wel aftrekposten genoemd. Om ervoor te zorgen dat je deze fiscale voordelen maximaal kunt benutten is het noodzakelijk om aan een aantal criteria te voldoen. Hier in het kort een omschrijving van wat deze aftrekposten zijn en aan welke voorwaarden je moet voldoen om hier gebruik van te kunnen maken:

1. Zelfstandigenaftrek

Je kunt de zelfstandigenaftrek benutten wanneer je ondernemer bent en aan het urencriterium voldoet. Het urencriterium houdt in dat je 1.225 uren aan jouw onderneming besteedt en dat je meer tijd besteedt aan jouw onderneming dan aan andere werkzaamheden (bijv. in loondienst). De tweede voorwaarde geldt alleen wanneer je de vijf voorgaande jaren ook ondernemer bent geweest. De zelfstandigenaftrek is in 2015 € 7.280,-, maar kan niet leiden tot een negatief inkomen in box 1. In dat geval mag je enkel het bedrag aan zelfstandigenaftrek toepassen dat jouw inkomen in box 1 op nihil stelt. Het overige deel zelfstandigenaftrek mag niet verrekend worden met andere inkomsten uit box 1. Echter kan het deel onbenutte zelfstandigenaftrek in de 9 volgende jaren alsnog benut worden. Deze beperking geldt niet als je in aanmerking komt voor de startersaftrek, dan mag je deze fiscale aftrekpost wel verrekenen met andere inkomsten uit box 1 die gedurende dit jaar zijn ontvangen. Denk hierbij aan loon en/of uitkeringen die zijn belast met inkomstenbelasting. Ook in dit geval geldt dat indien deze fiscale aftrekpost niet volledig benut kan worden, deze naar de 9 komende jaren kan worden doorgeschoven.

2. Startersaftrek

Wanneer je in één of meer van de vijf voorgaande jaren geen ondernemer bent geweest en niet meer dan twee keer gebruik hebt gemaakt van de startersaftrek, kun je hier gebruik van maken. De zelfstandigenaftrek wordt dan in 2015 verhoogt met een startersaftrek van € 2.123,-.

3. MKB-winstvrijstelling

Als je de winst verminderd hebt met de ondernemersaftrek, kun je nog gebruik maken van de MKB-winstvrijstelling. Dit is 14% van de winst uit jouw onderneming.

4. Investeringsaftrek

De investeringsaftrek wordt onder verdeeld in drie soorten, namelijk de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de energie-investeringsaftrek (EIA). Hier ga ik alleen in op de meest voorkomende investeringsaftrek, namelijk de KIA.

  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA):

Van deze aftrekpost kun je als ondernemer gebruik maken wanneer je tussen de € 2.301,- en € 311.242,- geïnvesteerd hebt in bedrijfsmiddelen. Van € 2.301,- tot en met € 56.024,- is deze aftrek 28%. Van 55.746,- tot en met € 103.231,- is deze aftrek € 15.609,-. En van € 103.232 tot en met € 309.693,- is deze aftrek € 15.609,- verminderd met 7,56 % van het deel van het investeringsbedrag boven de € 103.321,-. De KIA geldt niet voor alle bedrijfsmiddelen.

Voor vragen kun je mailen naar info@admick.nl.